Home Ngân hàng Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam

Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị tài chính nhà nước của Việt Nam, có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính hỗ trợ cho các đối tượng chính sách xã hội, như người nghèo, hộ gia đình khó khăn, người lao động thu nhập thấp, sinh viên với mức lãi suất ưu đãi.

Ngoài ra, Ngân hàng còn tập trung vào việc phát triển các chương trình cho vay và đầu tư vốn cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được thành lập từ năm 2003 và hiện nay có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Tổng quan Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NSCS) là một trong những tổ chức tài chính được thành lập bởi Chính phủ Việt Nam vào năm...

Must Read

- Advertisement -