Home Ngân hàng Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank – VDB) là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2006 với sự hỗ trợ từ Chính phủ. VDB hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính, bao gồm cho vay, hỗ trợ tài chính và đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng và ngành nông nghiệp.

VDB cũng có nhiệm vụ đóng vai trò cầu nối giữa ngân hàng và Chính phủ trong việc hỗ trợ cho các chính sách phát triển của đất nước. VDB được đánh giá là một trong những ngân hàng có tầm ảnh hưởng và sức mạnh tài chính lớn tại Việt Nam.

Tổng quan Ngân hàng Phát triển Việt Nam 2023

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank - VDB) được thành lập theo Quyết định số 1033/2006/QĐ-TTg ngày 21/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ Việt...

Must Read

- Advertisement -