Home Ngân hàng Ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, thường được biết đến với tên gọi Ngân hàng Vietcombank, là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những ngân hàng đầu tiên được thành lập sau khi nước Việt Nam thống nhất.

Vietcombank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm tài khoản tiền gửi, cho vay, thẻ tín dụng, dịch vụ chuyển tiền và thanh toán, cũng như các giải pháp tài chính doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

Với hơn 1.200 điểm giao dịch trên toàn quốc và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng khắp, Vietcombank là một trong những ngân hàng có sức ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động tài chính và kinh tế của Việt Nam.

Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập vào năm 1963, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, là...

Must Read

- Advertisement -